Preview Mode Links will not work in preview mode

outsite's podcast


Dec 15, 2018

Kogegrejet er en verden for sig og i dagens episode taler vi om gasbrænder, spritbrænder og multifuel. Om fordel og ulemper, om vægten og letheden.