Preview Mode Links will not work in preview mode

outsite's podcast


Dec 9, 2018

Der er mange overnatningsformer, når vi skal nyde naturen eller vandre. Der er f.eks. telt, hængekøje, tarp, shelter og lavvu. I denne episode ser vi på fordele og ulemper ved de forskellige overnatningsmuligheder.